Ausstellungen und Ergebnisse

16. Baltic Terrier Show Kröpelin 2019

                04.05.19

Terry: V2, 1.Platz OG Ostseeland

Richter: Max King (GB)

---------------------------------------------------

                05.05.19

Terry: V2, 3.Platz OG Ostseeland

Richterin: Carmen Navarro (E)